Kierunek Kariera Zawodowa

Dofinansowanie do szkoleń w ramach programu Kierunek Kariera Zawodowa, jest najczęściej wykorzystywanym przez uczestników środkiem dotacji kursów w Global Sport Academy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby, które mają ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku), pracują (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników lub są rolnikami) i są związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa?

W ramach programu Kierunek Kariera Zawodowa, każdy z uczestników może otrzymać maksymalną kwotę 5055 zł do wykorzystania na dowolne kursy lub w szkolenia w Global Sport Academy. Wysokość dofinansowania do kursu to 85% ceny szkolenia.

  Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs w GSA z projektu Kierunek Kariera Zawodowa?

  Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

   Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   GSA Grants
   +48 575 400 661
   dofinansowania@gsacademy.pl

   Global Sport Academy
   Skarbowców 23a/119
   53-025 Wrocław

   O Global Sport Academy

   © GSA 2022 All rights reserved.