Łap Skilla

Projekt dla młodych osób, które pracują, chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe, rozwijać się i awansować – zrobić kolejny krok w swojej karierze. Drugi, najczęściej wybierany program dofinansowania naszych kursów.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

osoby pracujące, które ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat,, mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, posiadają niskie dochody (ich łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 3010 zł brutto, lub łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 3612 zł brutto – w przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu przypadający na jedną osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekroczył 600 zł netto; do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się tzw. transferów społecznych (np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, renta rodzinna, świadczenia chorobowe, stypendia, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami), posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach projektu Łap Skilla?

W ramach programu Łap Skilla, każdy z uczestników może otrzymać maksymalną kwotę 4845 zł do wykorzystania na dowolne kursy lub w szkolenia w Global Sport Academy. Wysokość dofinansowania do kursu to 92% ceny szkolenia.

Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs w GSA z projektu Łap Skilla?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  Projekt Łap skilla! jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.