Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego skierowany jest do osób związanych z miastem Kraków, a także Krakowskim Obszarem Metropolitalnym. To kolejny program, z którego korzystają Małopolanie, chcąc otrzymać dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki), a także przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia).

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach programu Małopolskie Bony Rozwojowe Plus?

W ramach projektu można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania kwoty szkolenia.

Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs w GSA z programu Małopolskie Bony Rozwojowe Plus?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.