POWER dla młodych

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy swoich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. Program POWER dla młodych jest jednym z wiodących projektów umożliwiających zainteresowanym osobom dofinansowanie kursów w Global Sport Academy z funduszy europejskich.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W Programie POWER dla młodych osobą korzystającą z dotacji może być tak naprawdę każdy, kto jest związany z Małopolską i ma mniej niż 30 lat. Najczęściej wnioski o dotację mogą składać osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczą się; osoby pracujące lub bez pracy, które powróciły z emigracji, imigranci osiedlający się w Małopolsce; mieszkańcy regionu, który odchodzi z rolnictwa lub członkowie rodziny osoby odchodzącej z rolnictwa; osoby ubogie pracujące; pracownicy zatrudnieni na umowie krótkoterminowej; osoby pracujące w ramach umowy cywilno-prawnej. Wszystko zależy od danych projektów, które aktualnie prowadzone są w Małopolsce lub jej gminie.

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach programu POWER dla młodych?

Rodzaj pomocy oferowany w ramach poszczególnych projektów jest różny i zależy od konkretnego programu. Istnieje także możliwość otrzymania dotacji na otwarcie własnego biznesu. 

Chcesz wiedzieć, w którym projekcie w ramach programu POWER dla młodych możesz wziąć udział?

Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci znaleźć odpowiedni projekt dla Ciebie całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.