Sądeckie Bony Szkoleniowe

Program ten skierowany jest do osób związanych z subregionem Sądeckim i to właśnie one stanowią sporą część uczestników kursów w Global Sport Academy z dofinansowaniem.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Firmy z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego należące do jednej z grup: samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa lub pracownicy wyżej wymienionych firm.

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach programu Sądeckie Bony Szkoleniowe?

W ramach projektu można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania kwoty szkolenia.

Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs w GSA z programu Sądeckie Bony Szkoleniowe?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 14 130 505,08 zł, w tym 12 010 849,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.