Strefa aktywizacji zawodowej III

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób, zamieszkujących powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby powyżej 30 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. długotrwale bezrobotne, lub o niskich kwalifikacjach), które mieszkają w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

Ile wynosi dofinansowanie do kursów w Global Sport Academy w ramach programu Strefa aktywizacji zawodowej III?

W ramach projektu, można uzyskać do 100% dofinansowania kursu/szkolenia.

Spełniasz wymogi i chcesz otrzymać dofinansowanie na kurs w GSA z programu Strefa aktywizacji zawodowej III?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami całkowicie za darmo. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Już niedługo będziesz mógł cieszyć się udziałem w kursie z dofinansowaniem swojego uczestnictwa!

  Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej III” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

  GSA Grants
  +48 575 400 661
  dofinansowania@gsacademy.pl

  Global Sport Academy
  Skarbowców 23a/119
  53-025 Wrocław

  O Global Sport Academy

  © GSA 2022 All rights reserved.